top of page

Administrador de Finques i Advocat

Jonathan Cos i Peralta

Honoraris

Pressupost per escrit

 

  • En els expedients en els quals es prevegi o existeixi un procediment judicial s’entregarà un pressupost per escrit amb el cost total dels honoraris d’advocat, procurador/a i I.V.A.

 

 

Pagament fraccionat

 

  • En el moment d’acceptació del pressupost es cobra un percentatge de la quantitat pressupostada -mai superior al 50 %- i la resta es cobra en períodes, generalment mensuals, pactats amb cada client segons les circumstàncies.

 

Recuperació d'honoraris si s'imposen les costes a la part contrària

 

  • Quan es guanya un procediment en moltes ocasions el jutge/ssa imposa les costes a l’altra part, cosa que comporta que el contrari hagi d’afrontar el pagament dels honoraris d’advocat i procurador/a. Un cop cobrades les costes es retornen al client els honoraris cobrats amb la màxima rapidesa.

 

 

bottom of page