top of page

Administrador de Finques i Advocat

Jonathan Cos i Peralta

Administració de Finques
Serveis coberts per l'administració de comunitats de propietaris
  • Contractació dels serveis necessaris per al funcionament de la Comunitat de Propietaris.
 
  • Obtenció de pressupostos per a les diferents obres, reparacions o millores, serveis de consergeria, neteja, etc., amb beneficis per a la Comunitat. Sol·licitud de diversos pressupostos per als serveis de la finca, els quals es presentaran a la Comunitat per posteriorment contractar les millors opcions.
 
  • Seguiment i control dels manteniments i seguiment i supervisió de les obres que s’hagin d’executar en la finca.
 
  • Convocatòries, assistència a reunions, presentació de pressupostos i liquidació anual de comptes.
 
  • Confecció de pressupostos de despeses tant ordinaris com extraordinaris i la seva conseqüent repercussió en la nova emissió de rebuts.
 
  • Control de les obligacions econòmiques de la Comunitat tant ordinàries com extraordinàries.
 
  • Funcions regulars: presència en reunions amb aixecament i confecció d’actes, custòdia de documentació, correspondència i notificació d’acords i distribució de les actes.
 
  • Assessorament en tots aquells assumptes relacionats amb la Comunitat que qualsevol veí sol·liciti. En el supòsit que algun d’aquests assumptes desemboqui en un procediment judicial, el cost es repercutirà a part de la quota trimestral ordinària, amb el descompte pertinent per tractar-se d’una situació comunitària.
 
  • Control de saldos, seguiment de cobraments i despeses.
 
  • Emissió de la convocatòria de la Junta General Ordinària i, si correspon, de les extraordinàries.

 

 

bottom of page