top of page

Administrador de Finques i Advocat

Jonathan Cos i Peralta

Principis Rectors del Despatx

1) Transparència garantida:
El client decideix el destí del seu assumpte un cop ha rebut tota la informació jurídica detallada i els consells del lletrat encarregat. En tots els supòsits en els que existeixi o es prevegi un procediment judicial s’entrega un pressupost per escrit.

2) Disponibilitat i immediatesa:
El client sempre podrà contactar amb el lletrat que precisi amb la màxima prioritat des de la primera presa de contacte fins al final de la relació amb aquest despatx.

3) Assessorament personalitzat:
Es celebren tantes reunions com calguin per assolir els objectius perseguits amb un contacte directe i personal amb el professional que gestioni el seu expedient.

4) Mediació com a millor alternativa a la resolució judicial:
Aquest despatx té com a fi primordial la finalització extra processal dels assumptes. Per assolir-la es conversa tants cops com calgui amb l’altra part, directament o través de la seva representació lletrada, tant per evitar l’inici d’un eventual judici com per concloure’l sense sentència mitjançant un acord si ja s’ha iniciat. Amb aquesta opció s’eviten l’encariment d’honoraris de lletrat i de procurador/a i el patiment que caracteritza tot procés judicial.

 

bottom of page